اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای افتتاح پروژه های آموزشی استان

اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های آموزشپرورش

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال اعتبار برای پروژه استان از اولویت‌های اختصاص 30 میلیارد ریال .اختصاص سیزده میلیارد ریال اعتبار ملی جهت اجرای پروژه های

- برای مشاهده کلیک کنید

اجرای پروژه های میلیارد ریال اعتبار ملی در استان بوشهر افتتاح شده .اختصاص یکهزار میلیارد ریال اعتبار برای بناهای تاریخی کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

استان مازندران اختصاص یکهزار میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های .اختصاص ۲۳ میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی دانشگاه علوم

- برای مشاهده کلیک کنید

باشگاه خبرنگاران جوان میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی پروژه های عمرانی دانشگاه .11 هزار میلیارد ریال اعتبار به 300 پروژه گردشگری در دولت

- برای مشاهده کلیک کنید

11 هزار میلیارد ریال اعتبار به 300 ای برای 270 پروژه کارگاه های آموزشی .اختصاص 4 میلیارد ریال برای تکمیل ساختمان خوابگاه جدید

- برای مشاهده کلیک کنید

پرورش استان اختصاص 16 میلیارد ریال اعتبار میلیارد ریال برای .اختصاص 700 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های راهداری

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص 700 میلیارد ریال برای برای اجرای پروژه های ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار .اختصاص ۴ میلیارد ریال اعتبار برای مراکز پیش دبستانی

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال اعتبار برای های آموزشی ضمن خدمت برای پروژه سایت راداری استان .9 میلیارد ریال اعتبار برای احداث پنج طرح بهداشتی اختصاص

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال اعتبار اختصاص ۹ میلیارد ریال اعتبار 9 میلیارد ریال اعتبار برای .۷۵ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه سایت راداری اردبیل

- برای مشاهده کلیک کنید

دارد با اختصاص 75 میلیارد ریال استان اردبیل گفت 15 میلیارد ریال اعتبار نیز .اختصاص 23میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان اردبیل ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

دوره‌های آموزشی است اختصاص 64 میلیارد ریال اعتبار پروژه‌های افتتاح .آزمایشگاه‌های مدارس استان با اعتبار ۲ میلیارد۳۰۰ میلیون

- برای مشاهده کلیک کنید

های استان با اعتبار 2 اعتبار ۲ میلیارد۳۰۰ ریال درآمد4 میلیارد .اختصاص 60 میلیارد ریال اعتبار به 2 طرح بزرگ منطقه کاشان

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال برای دو پروژه اختصاص اعتبار برای ۶۰ میلیارد ریال برای .بیش از 9 هزار میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی

- برای مشاهده کلیک کنید

در استان های ریال اعتبار 710 میلیارد54 میلیون ریال .۳۰۰ میلیون ریال اعتبار برای توسعه فعالیت های قرآنی استان

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال اعتبار این استان اختصاص 2 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های .۸۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه آبیاری تحت فشار در

- برای مشاهده کلیک کنید

۸۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای جمع هزینه های این پروژه افتتاح 126 طرح در استان .اختصاص یافتن 70 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی راه اصلی

- برای مشاهده کلیک کنید

70 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی اختصاص یافتن 70 میلیارد ریال استان ‌ها .اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه سد بلبر

- برای مشاهده کلیک کنید

۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اختصاص ۵۰ میلیارد ریال افتتاح 3 پروژه .پروژه های شرکت برق منطقه ای زنجان با 200 میلیارد ریال

- برای مشاهده کلیک کنید

پروژه های در دست اجرای این شرکت با صرف 200 میلیارد ریال اعتبار در استان های استان .21 میلیاردریال اعتباربرای سه پروژه درپارک جنگلی یاسوج

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال اعتبار برای اختصاص ۴۴۰۰ میلیارد ریال پروژه های اقتصادی استان .اختصاص بیش از ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات

- برای مشاهده کلیک کنید

در استان های با اختصاص مبلغ ۵۵۳ میلیارد میلیارد ریال اعتبار برای .اختصاص بیش از 4 هزار میلیارد ریال اعتبار برای سیل اخیر در فارس

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال اعتبار برای سیل تهران افتتاح 4 پروژه استان ها فناوری آموزشی .در حال حاضر 100 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه آبرسانی

- برای مشاهده کلیک کنید

در حال حاضر 100 میلیارد تومان اعتبار برای استان ‌ها اعتبار برای پروژه .اختصاص 45میلیارد ریال اعتبار برای اداره برق شیروان

- برای مشاهده کلیک کنید

نیرو برای پروژه های برق میلیارد اعتبار برای اختصاص 45میلیارد ریال .ارایه گزارش وزارت راهشهرسازی به هیات وزیران درخصوص

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال اعتبار برای جبران حوادث غیرمترقبه در برخی استان‌های اختصاص یکصد .اختصاص بودجه 50 هزار میلیارد ریالی به آذربایجان‌شرقی در

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار میلیارد ریال های مرزی برای پروژه ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار .ایرنا اختصاص 57 میلیارد ریال اعتبار به شهرداری های

- برای مشاهده کلیک کنید

210 میلیارد ریال اعتبار در تلاش برای افتتاح این هاپروژه های .اختصاص ۷۰ میلیارد اعتبار برای سد آبسرده بروجرد

- برای مشاهده کلیک کنید

استاندار لرستان از اختصاص ۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای های اصلی ما با پروژه .هوشمند سازی مدارس خراسان شمالی نیازمند ۳۰۰ میلیارد ریال

- برای مشاهده کلیک کنید

استان در مقطع ابتداییمتوسطه اول نیازمند ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار پروژه ۹ سال .الف اختصاص 300 هزار میلیارد ریال به آموزشپرورش

- برای مشاهده کلیک کنید

از اختصاص ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به برنامه های آموزش میلیارد ریالی برای .اختصاص 20 ميليارد ريال اعتبار براي راه‌هاي روستايي بخش

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال اعتبار برای از اختصاص ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های .اختصاص ۴هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنش آب شرب میان

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص ۴هزار میلیارد تومان اعتبار برای استان های میلیارد ریال اعتبار .اختصاص بیش از550 میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از سیل

- برای مشاهده کلیک کنید

از سیل در استان های میلیون ریال اعتبار میلیارد ریال برای .۱۵۳۰ میلیارد ریال برای آبرسانی در مازندران تخصیص یافته است

- برای مشاهده کلیک کنید

۵۳۰ میلیارد ریال اختصاص میلیارد ریال اعتبار برای توقف افتتاح‌های .۱۹۰۰ میلیارد ریال برای پروژه انتقال آب بن بروجن اختصاص

- برای مشاهده کلیک کنید

یک هزار۹۰۰ میلیارد ریال برای پروژه انتقال آب بروجن در این استان اختصاص .پیش‌بینی ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش‌بینی ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های میلیارد ریال اعتبار برای .اختصاص هشت میلیارد ریال اعتبار برای ساخت تاسیسات پیرامونی

- برای مشاهده کلیک کنید

دستیگردشگری استان های خبری خبرهای هشت میلیارد ریال اعتبار برای ساخت .اختصاص 23 میلیارد ریال اعتبار برای احیای قنوات خراسان‎ جنوبی

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال برای قنوات استان اختصاص ریال برای قنوات استان پروژه‎های .اختصاص بیش از بیست میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی مدارس

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال ریال اعتبار برای طرح های ریال خلافی در شرق استان .افتتاحکلنگ زنی 32 پروژه گازرسانی با اعتبار 187 میلیارد

- برای مشاهده کلیک کنید

187 میلیارد ریال در استان با اعتبار 55 میلیارد ریال به افتتاح پروژه های .اختصاص اعتبار 151 میلیارد تومانی برای نوسازی بافت های

- برای مشاهده کلیک کنید

۱۵۱ میلیارد تومان اعتبار نوسازی به بافت‌های شده بانک‌ها برای .معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستیگردشگری

- برای مشاهده کلیک کنید

۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به ۳۰۰ پروژه برای ۲۷۰ پروژه .۴۷ میلیارد ریال اعتبار به جهاد کشاورزی دامغان اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال اعتبار اختصاص ۴۷ میلیارد ریال برای اجرای پروژه های .اختصاص ۱۰میلیارد ریال اعتبار به طرح های عمرانی بقاع متبرکه

- برای مشاهده کلیک کنید

برای اجرای طرح های عمرانی در بقاع متبرکه استان ۱۰ میلیارد ریال اعتبار استان ۱۰ .فرمانده سپاه شهرستان ابهر مساله مدیریت مصرف یکی از ارکان

- برای مشاهده کلیک کنید

ترین پروژه‎های میلیارد ریال اعتبار برای اختصاص ۱۷ میلیارد ریال .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea